Öppenvårdsbehandling

I vår öppenvårdsbehanding kombinerar vi arbete och rehabilitering för att bryta beroende och öka möjligheterna till en återkomst till arbetsmarknaden. 

 

Missbruk och beroende är komplexa sjukdomar där återfall oftast är att räkna med. Ett nytt sätt att leva behöver växa fram efter den initiala behandling och arbete är en viktig del av detta. Arbete är avgörande för integration och stabilitet efter behandling där arbetsintegrerade sociala företag spelar en viktig roll.

I Sverige finns för närvarande inga sociala företag som integrerar öppenvård och arbetsinriktad rehabilitering. Genom att kombinera öppenvårdsbehandling och socialt företagande kan stöd ges till människor att skapa nya relationer, bryta beroenden, utveckla strategier för affektreglering, samt påbörja en resa mot egen försörjning. Detta för att försäkra en grund för fortsatt nykterhet och samhällsintegration.

Arbete är en viktig del av den sociala kontexten och därmed en viktig arena för att skapa nya relationer och ett nytt alkohol drog-fritt sammanhang. En framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering leder till att människor förbereder sig för ett framtida arbete och fungerande relationer. Stöd behövs för att navigera i livet efter missbruk och den psykisk ohälsa som kan finnas kvar. En snabb insats vid återfall måste kunna aktiveras. En smidig övergång från öppenvård till arbetsinriktad rehabilitering kan motverka att människor går från vård till vård.

I vår Öppenvårdsbehandling ges istället gradvisa förutsättningar att klara sig själva, självförtroendet för den enskilde växer och samhällets kostnader minskar.

Kontakta oss på Öppenvårdsbehandlingen

Tel. 072-451 20 87
uppsala-stadsmission-ge-stod6

Stöd vid hemlöshet

Uppsala Stadsmission driver två öppna dagverksamheter för människor i hemlöshet i Uppsala. Här kan du få hjälp och stöd i vardagen, samt i dina kontakter med myndigheter.

uppsala-stadsmission-ge-stod8

Arbetsträning

Arbetsträning riktar sig till dig som varit långtidssjukskriven eller under en längre period har varit borta från arbetslivet. Du kan arbetsträna inom flera av våra verksamheter.

verksamheter8

Stöd vid myndighetskontakt

I flera av våra verksamheter kan du få stöd och hjälp i dina kontakter med myndigheter.

donationer-ge-stod-uppsala-stadsmission

Föräldrastöd

I vår Föräldrautbildning vänder vi oss till dig som är förälder och som vill känna dig tryggare i ditt föräldraskap.

soppmassan-liten

Gemenskap, mässa och mat

Vi inbjuder till Soppmässan – öppen för alla. Kom som du är! Deltagarna skapar till- sammans en välkomnande miljö där alla kan äta sig mätta och umgås.

uppsala-stadsmission-ge-stod5

Stöd vid integration

Vi erbjuder stöd, aktiviteter och gemenskap för dig som är ny i Sverige.

uppsala-stadsmission-ge-stod4

Våld i nära relationer

Vi erbjuder stöd och aktiviteter till dig som är kvinna och har varit utsatt för någon form av våld. Inom flera aktiviteter är även barn välkomna.

stadsmissionens-matkasse-illustration-uppsala-stadsmission

Stadsmissionens matkasse

Matkassen är till för dig som har det svårt ekonomiskt och delas ut en gång/vecka.

Ja, jag vill prenumerera på Uppsala Stadsmissions nyhetsbrev!

!
!
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Behövs just nu

AKRYLFÄRG, PAPPER OCH STAFFLIER

Vi behöver akrylfärg, penslar, papper, dukar och stafflier till vår öppna verksamhet för hemlösa och socialt utsatta. Ring till Mikaelsgården på 018-56 40 36

PINGISRACKET, BOLL OCH NÄT

Vi behöver pingisracket, boll och nät till vårt boende för ensamkommande barn och unga.

PÄRLOR OCH TRÅDAR

Vi vill gärna ha material för att tillverka smycken på Crossroads. Har du pärlor, kulor eller liknande som du kan ge bort? Ring till Crossroads på 073-612 74 63

Språk »