Har du plats över?

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en ung medmänniska? Uppsala Stadsmission arbetar sedan 2017 med att förmedla fadderhem till den stora grupp ensamkommande unga som kom till Sverige under den stora flyktingvågen för några år sedan. Som fadderhem öppnar du ditt hem och ger ett vuxenstöd åt en ung människa som sökt asyl i Sverige och etablerat sig i Uppsala. Många av dessa unga har fått tillfälligt uppehållstillstånd och studerar på gymnasiet, men saknar tryggheten i ett boende för att kunna hantera skolan.

Ensamkommande unga, som befinner sig i en asylprocess, lever i en mycket utsatt och otrygg situation, där hemlöshet är vanligt. Stadsmissionen har fått ett föreningsbidrag av Uppsala kommun för att stödja dessa unga människor i att hitta tillfälligt boende, vilket möjliggör ökad trygghet och ett bibehållet nätverk, tills de får sitt beslut om eventuellt uppehållstillstånd.

Att vara fadderhem innebär att du under en period erbjuder en plats i ditt hem så att unga människor inte hamnar i en situation, där de förlorar sin trygghet och riskerar sin skolgång. Som fadderhemsvärd gör du en konkret och viktig skillnad för en medmänniska.

OBS! Projektet har finansiering till och med 2019-12-31. Inom ramen för det nya projektet Stadsmissionens hyresförmedling, arbetar Stadsmissionen i Stockholm och Uppsala Stadsmission parallellt med att ge målgruppen fortsatt stöd. Läs mer här.

Vad krävs för att bli fadderhem?

Ditt boende kan fungera som fadderhem oavsett vilken familjekonstellation eller bostadstyp du erbjuder. Det finns inga formella krav på våra fadderhem, med det är viktigt att du delar Uppsala Stadsmissions värdegrund om alla människors lika rättigheter. Vi hävdar alla människors rätt till kärlek och värme, rätt till nya livschanser och förmåga att välja och ta ansvar.

Vilket stöd får jag som fadderhemsvärd?

Som fadderhem får du:

– Stöd av våra vägledare i hur du kan bemöta en ungdom i deras utsatta livssituation.
– Informationsträffar, där du bland annat lär dig mer om hur asylprocessen fungerar.
– Möjlighet att träffa andra fadderhem, för att dela erfarenheter och stötta varandra.
– Fortsatt vägledning efter det att en ungdom beviljats uppehållstillstånd.

Får jag någon ersättning för mitt engagemang?

Ja, under en pågående asylprocess kan fadderhem få 1 000 kronor i omkostnadsersättning per ungdom och månad. Ungdomarna får även drygt 60 kronor per dag i ersättning av Migrationsverket, förutsatt att de befinner sig i en pågående asyl process. Men ditt åtagande är framförallt ideellt och bygger på att du är intresserad och nyfiken på att lära känna en annan person och vill göra en insats för en medmänniska.

Vad händer om en ungdom beviljas uppehållstillstånd?

Efter avslutad asylprocess, och om en ungdom beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, så upphör omkostnadsersättningen att betalas ut. I den fortsatta processen att hitta ett eget boende, öppnas då istället möjligheten för de boende ungdomarna att själva hjälpa till med kostnader för exempelvis hyra och mat.

Hur får jag veta mer?

Kontakta oss på telefon: 072­-231 87 02 (vardagar kl 9–12) eller via e­post: fadderhem@uppsalastadsmission.se

Kontakta oss

Du når oss på telefon: 072-­231 87 02 (vardagar kl 9–12)
och e-­post: fadderhem@uppsalastadsmission.se