Fadderhem

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en ung medmänniska? Uppsala Stadsmission arbetar sedan 2017 med att förmedla fadderhem till den stora grupp ensamkommande unga som kom till Sverige under den stora flyktingvågen för några år sedan. Som fadderhem öppnar du ditt hem och ger ett vuxenstöd åt en ung människa som sökt asyl i Sverige och etablerat sig i Uppsala. Många av dessa unga har fått tillfälligt uppehållstillstånd och studerar på gymnasiet, men saknar tryggheten i ett boende för att kunna hantera skolan.