Vad gör vi?

Uppsala Stadsmissions Projekt Boendematchning vänder sig med stöd till unga vuxna, 18-25 år, som har tillfälligt uppehållstillstånd för studier enligt gymnasielagen i Uppsala kommun.

En stabil och trygg boendesituation är en viktig förutsättning för att kunna fullfölja skolan och uppfylla lagens krav på att hitta arbete inom 6 månader efter avslutad skolgång. Projektet syftar till att ge stöd i de ungas bostadssökande. Det gör vi genom att erbjuda Boskola och rådgivning samt att aktivt leta efter dig som kan och vill hyra ut ett boende i minst 6 månader.

 

Kontakta projektet

Emma Fahlström

Projektansvarig, Boendematchning

Telefon: 073-079 45 51