Vad gör vi?

Vi vänder oss med stöd till unga bostadssökande vuxna, mellan 18 och 25 år, som har tillfälligt uppehållstillstånd för studier i Uppsala kommun enligt gymnasielagen. Vi riktar oss också till dig som har möjlighet och vill hyra ut ett rum eller bostad inom regionen.

Bild på människor vid ett bord

En stabil och trygg boendesituation är viktigt för att möjliggöra de ungas chans att fullfölja skolan, samt att uppfylla lagens krav på dem att hitta arbete inom 6 månader efter avslutad skolgång. Projektet syftar till att hjälpa de unga stödsökande att hitta en boendelösning. Det gör vi genom att fungera som bollplank, agera stödfunktion, samt att aktivt leta efter dig som kan och vill hyra ut ett boende under en period av minst 6 månader.

Kontakta projektet

Emma Fahlström

Projektansvarig, Boendematchning

Telefon: 073-079 45 51