Uppsala Stadsmission startar verksamheten ”Fadderhem i Uppsala”

Fadderhem erbjuds till ensamkommande ungdomar som sökt asyl och som fyller eller har fyllt 18 år.

Ungdomarna bor i Uppsala, går i skolan här och skulle utan ett fadderhem tvingas bryta upp från sitt nätverk och förflyttas till Migrationsverkets boende i annan kommun i väntan på asylbeslut.

Projektet finansieras av Uppsala kommun och pågår fram t om juni 2018. Verksamheten syftar till att hitta boende för de människor som väljer att stanna kvar i Uppsala, i stället för att flytta till Migrationsverkets boenden. Fokus kommer att ligga på att ta fram, planera och rekrytera ideella privata boendealternativ och andra tillfälliga boendelösningar.

Uppsala Stadsmission söker flera lediga tjänster:
P
rojektledare, vägledare, jurist och administratör/ekonom


Vi ber om förståelse för att vi inte inledningsvis kan svara på alla frågor kring projektet.

Språk »