Vad gör vi i projektet?

I integrationsprojektet Unga i jobb hjälper vi till att matcha ung arbetskraft med arbetsgivare i behov av att rekrytera. Vi hjälper företag hitta en bra matchning som passar deras behov, samtidigt som våra kandidater får det första viktiga jobb de behöver för att kunna bygga en trygg framtid. 

De kandidater vi ger stöd har uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och har nu fullföljt sin studieexamen och söker jobb. Genom projektet erbjuds även deltagande arbetsgivare, hjälp och stöd av yrkesvägledare genom hela rekryteringsprocessen.

Vilken utbildningsbakgrund har våra kandidater?

Våra arbetssökande har utbildning via gymnasiet eller Komvux och står i begrepp att nu ta klivet ut på arbetsmarknaden. Projektet ger stöd i att matcha rätt person med rätt arbetsplats utifrån företagets behov och kandidatens utbildning och intressen. Våra arbetssökande har ofta genomfört en yrkesinriktad utbildning, framförallt inom områden som bygg och anläggning, vård och omsorg, handel och lager, samt restaurang och livsmedel.

Alla våra jobbkandidater är mycket motiverade, där högsta drömmen är att få börja jobba och göra rätt för sig.

Har du planer på att rekrytera?  Kontakta oss!

Bild på AMIF logotyp

Uppsala Stadsmission driver integrationsprojektet tillsammans med Stadsmissionen i Stockholm för att främja migrationens möjligheter. Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Läs mer om AMIF på Migrationsverkets hemsida 

Är du arbetssökande?

Läs mer här