spelberoende-header

Öppenvårdsbehandling av spelberoende

För mer information:

Emilia Dahlström, Case manager
E-post:
emilia.dahlstrom@uppsalastadsmission.se
Telefon:
072-451 20 87

Dirk Kehr, Föreståndare
E-post: 
dirk.kehr@uppsalastadsmission.se
Telefon: 070- 247 04 74

Vägen tillbaka till en vardag fri från spel om pengar

Antalet människor som får problem relaterat till ohälsosamt spelande om pengar eller fullt utvecklat spelberoende (så kallat hazardspel-syndrom) växer stadigt i Sverige. Problematiken följer en rådande samhällstrend, där spelandet om pengar ökar bland befolkningen samtidigt som en allt mer aggressiv marknadsföring sker från spelföretag avseende lättillgängliga spel via internet.

 

Uppsala Stadsmissions behandlingsprogram, med insatser till stöd för personer med spelberoendeproblematik, syftar till att erbjuda människor en väg tillbaka. Tillbaka till en värdig och fungerande vardag. En vardag fri från spel om pengar.

Behandlingsmål

Målet med behandlingen är att den som utvecklat ett ohälsosamt spelande eller spelberoende, ska få fungerande strategier för att komma till rätta med problemen, samt de negativa konsekvenser de medför.

Behandlingsmetod

Behandling sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer, i grupp och på individnivå, utifrån Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och motiverande samtal. KBT syftar till att kartlägga och förändra tankar, känslor och beteenden som vidmakthåller ett problembeteende. Motiverande samtal sker utifrån diskussion kring för- och nackdelar med olika beteenden, samt för att möta olika stadier av ambivalens.

Behandlingsplan

Behandlingen inleds med 12 kurstillfällen under en 12 veckors period. Efter det övergår stödet till månadsvisa uppföljningar vars syfte är att skapa en långsiktig stabilitet för att minska risken för, och ge direkta stödinsatser vid, eventuella återfall. Deltagarna ges på detta sätt möjlighet att hitta de nödvändiga rutiner som behövs för att omsätta behandlingsresultatet till en fungerande och problemfri framtida vardag.

Ja, jag vill prenumerera på Uppsala Stadsmissions nyhetsbrev!

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Behövs just nu

Sökes till Kvinnobyrån: Barncykel och cykelhjälm till 4 årig pojke

Kvinnobyrån har kontakt med en kvinna som eftersöker en balanscykel, alternativt en trampcykel med 16 tums hjul, samt cykelhjälm till sin 4 åriga pojke. Har du något att skänka? Kontakta Kvinnobyrån på tel: 018–56 40 25, e-post: kvinnobyran@uppsalastadsmission.se

Nya fadderhem sökes!

Just nu söker Projekt Fadderhem efter personer som vill bli fadderhem och erbjuda en sängplats åt en ensamkommande ungdom. Kontakta oss på tel: 072-231 87 02 (vardagar 9-12) eller mail: fadderhem@uppsalastadsmission.se om du vill veta mer om vad det innebär.

Hygienartiklar till Mikaelsgården

Mikaelsgården är just nu i behov av hygienartiklar av olika slag, till både herrar och damer. Kontakta oss på tel: 018-56 40 36 eller mail: mikaelsgarden@uppsalastadsmission.se, om du har något att skänka.

Presentkort på matbutiker till Kvinnobyrån

Vår verksamhet Kvinnobyrån efterfrågar matkuponger och presentkort på matbutiker att dela ut till de kvinnor, ofta med barn, som söker stöd hos oss.  Kontakta Kvinnobyrån på tel: 018–56 40 25 eller mail: kvinnobyran@uppsalastadsmission.se. Alla bidrag mottages tacksamt!

Språk »