Skattereduktion för gåvor till Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission blev 3 april 2020 godkänd som gåvomottagare av Skatteverket. Det innebär att du som givare nu kan få skattereduktion för gåvor som skänks till oss från och med det datumet. För att omfattas av skattereduktion måste gåvor till oss uppgå till minst 200 kronor per tillfälle, och summeras till minst 2000 kronor för innevarande år, räknat från 3 april . Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och kan uppgå till högst totalt 1 500 kronor, vilket motsvarar gåvor till ett sammanlagt värde av 6 000 kronor per år. 

Frågor och svar kring skattereduktion

Vem kan få skattereduktion?
Alla privatpersoner som fyller 18 år senast 31 december det år som gåvan skänks och som betalar skatt i Sverige.

Hur får jag skattereduktion?
Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per gåvotillfälle, vilket innebär att autogirobetalningar på lägre belopp än 200 kronor ej omfattas av skattereduktion. Summerade gåvor till godkända organisationer måste uppgå till minst 2000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion. Säkerställ att de organisationer du ger gåvor till är godkända gåvomottagare av Skatteverket och att de har registrerat ditt personnummer.

Hur mycket kan jag få i skattereduktion?
Skattereduktionen är 25 procent av dina summerade gåvor till en eller flera godkända organisationer. Maximalt belopp för skattereduktion är 1500 kronor per år (25 procent av 6000 kr), oavsett hur många godkända organisationer du ger stöd till.

Gäller skattereduktionen för alla gåvor som jag skänkt under 2020?
Uppsala Stadsmission blev godkänd gåvomottagare för skattereduktion 3 april 2020. Avseende gåvor till oss, berör skattereduktionen de monetära gåvor, på minst 200 kr per tillfälle, som vi mottagit från dig från just det datumet. Skattereduktionen berör inte några gåvor från dig, oavsett belopp, som skänkts till oss före 3 april 2020.

Hur funkar det med kontrolluppgifter?
Vi kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och till dig förutsatt att du uppfyller kriterierna ovan samt att vi har ditt personnummer registrerat. Skattereduktionen kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration.

Hur gör jag om jag inte vill få skattereduktion?
Du kan välja att ge din gåva anonymt till Uppsala Stadsmission.

Räkneexempel på gåvor och möjliga avdrag:

Summerad gåva på 2000 kr per år ger skattereduktion på 500 kr
Summerad gåva på 4000 kr per år ger skattereduktion på 1000 kr
Summerad gåva på 6000 kr per år ger skattereduktion på 1500 kr

Läs mer om Skattereduktion på Skatteverkets hemsida