Så här tycker politikerna

Den 9 september är det val. Vi har frågat kommunalråd och kommunalrådskandidater inom Uppsala kommun frågan: Vad vill du göra för att minska hemlösheten och den sociala utsattheten i Uppsala? Här kommer svaren. 

therez-liten

Therez Olsson, Moderaterna

Moderaterna vill genom hjälp till självhjälp få fler människor att komma i arbete eller sysselsättning och därmed möjligheter till eget boende

mohamad-liten

Mohammad Hassan, Liberalerna

Viktigt att arbeta vidare på bostadsbyggnationen, för att få fram fler hyresrätter. Vi vill intensifiera arbetet med att följa upp och omvandla bostadssociala kontrakt till förstahandskontrakt

stefan-liten

Stefan Hannah, Centerpartiet

För att minska hemlöshet och social utsatthet vill jag stärka socialtjänsten i fälts verksamhet. Samarbeta ännu bättre med civilsamhället för att stötta utsatta mot en bättre framtid.

jonas-liten

Jonas Segersam, Kristdemokraterna

Kommunen tar sitt ansvar enligt socialtjänstlagen att mildra de värsta avstegen från acceptabel levnadsstandard i form av hemlöshet och social utsatthet

anne-liten

Anne Lennartsson Centerpartiet

Det finns inga enkla svar eftersom problematiken kring hemlösheten är så komplex. Men om man strikt ska se enbart på bostaden och lämna bort alla andra delar så anser jag och Centerpartiet att vi behöver 1

caroline-liten

Caroline Hoffstedt, Socialdemokraterna

Jag vill skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Uppsala. Det kan inte skapas med skattesänkningar och nedskärningar

linda-liten

Linda Eskilsson, Miljöpartiet

Bostadsfrågan är central för att minska hemlösheten. I Uppsala har vi drivit frågan och arbetat med "Bostad först" där personer som står utanför bostadsmarknaden och kanske rent av utanför samhället får möjlighet att få en bostad

tobias-liten

Tobias Smedberg, Vänsterpartiet

Bygg fler hyresrätter som folk faktiskt har råd att bo i. Även fler bostäder som särskilt riktar sig till alla som har svårt att få ett vanligt förstahandskontrakt idag

Språk »