Rikard, 30 år: ”Jag hamnade utanför samhället, men är nu tillbaka”

rikard_portätt

Uppsala Stadsmission arbetar aktivt för att motverka utanförskap och hjälpa människor som hamnat utanför samhället.  Arbetsträning utgör därför en viktig del av vår verksamhet. Vi anser att alla förtjänar chansen att komma tillbaka till en fungerande vardag – oavsett om man försöker bryta ett missbruk, har drabbats av psykisk ohälsa, utbrändhet eller skada. 

Rikard brottades i många år med både missbruk och svårigheter att ta hand om sig själv. En ADD-diagnos och en delvis stökig uppväxt försvårade skolarbetet och under tonåren gick han in en depression. Flera år av fortsatt destruktivt leverne ledde slutligen Rikard in på behandlingshem och öppenvård. Genom Uppsala Stadsmissions verksamhet Hantverksslussen, rehabiliterades han sedan helt och fick möjlighet att starta om på nytt.

– En vändpunkt var när jag såg en bild av mig själv hos polisen. Jag tänkte att den här personen vill jag inte vara och beslutade mig därför för att försöka bryta min livsstil. Men jag behövde rätt hjälp för att göra det. Efter en tid i öppenvårdsbehandling hörde jag att Stadsmissionen, som en del av min rehabilitering, kunde erbjuda mig arbetsträning på ett snickeri. Det stödet var perfekt för mig!

Sysselsättning – nyckel i rehabiliteringen
Genom arbetsträning och arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling erbjuder Uppsala Stadsmission människor, som ofta står långt från arbetsmarknaden, chansen att hitta tillbaka. För Rikard kombinerades öppenvård med individuellt anpassad arbetsträning i snickerimiljö. Det visade sig vara rätt verktyg för honom på vägen tillbaka till en fungerande vardag och ett arbete. Som personlig assistent ger han idag istället andra människor stöd och hjälp. Han betonar hur viktig arbetsträningen varit i sitt läkande:

– Det är viktigt att sätta upp delmål för att lyckas. Jag började med 6 timmars arbete i veckan och ökade sedan gradvis på arbetsmängden. För mig betydde det mycket att få tid och stöd i att själv hitta en fungerande takt. Det hjälpte mig att stegvis bygga upp min förmåga och mitt självförtroende. Nu kan jag äntligen ta hand om mig själv och leva självständigt!


Hjälp oss att erbjuda fler människor stöd och arbetsträning! Du kan bidra till att bryta människors utanförskap och istället ge dem en ny chans i livet.
Stöd oss genom Swish 900 28 25 (märk gärna betalningen ”augusti”), eller genom PG 90 02 82-5 eller BG 900-2825.

Tack för ditt bidrag!


Arbetsträning på Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission erbjuder en brygga mellan den direkta hjälpinsatsen och människors förmåga att självständigt stå på egna ben. Vi ser sysselsättning som en nödvändig förutsättning för att bygga självförtroende, ge delaktighet och en chans att hitta tillbaka till en värdig vardag.  Av det skälet erbjuder vi individuellt anpassad arbetsträning inom såväl snickeri och butik, som kontors- och lagerverksamhet.

 

 

Språk »