Pressmeddelande “Uppsalabor öppna era hem!”

Pressmeddelande 2017-11-13

Alla uppsalabor som har plats i sina hem och som vill göra en insats för en medmänniska kan bli fadderhem och vuxenstöd åt en ungdom som fyllt 18 år och sökt asyl i Sverige. 
 
Första informationsträffen: den 16 november, kl. 18-19, Kungsängstorg 2
Innehåll: Vi berättar mer om vad det innebär att bli Fadderhem för de som är intresserade.

Just nu letar Uppsala Stadsmission efter uppsalabor som kan tänka sig att öppna sina hem, med anledning av det uppdrag som Uppsala Stadsmission fått av Uppsala kommun, att hitta fadderhem åt ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år.  Verksamhetschef, Margaretha S Paras, säger: - Förhoppningen är att många blir intresserade av att ta emot en ung person i sitt hem. De som gör det kommer få så mycket tillbaka, samt öka sin inblick i vad det innebär att vara ung och på flykt. För den unge betyder det mycket att någon vill ta emot och göra möjligt att han eller hon kan stanna kvar i Uppsala under asylprocessen.

De ungdomar som Stadsmissionen ska stödja är de som rotat sig i Uppsala genom studier och vänner och som väljer att bo kvar här. De ensamkommande ungdomar som söker asyl och som väljer att inte bo kvar i Uppsala förflyttas på sin 18årsdag till Migrationsverkets förläggningar i annan kommun.

Som fadderhem upplåter man en plats i sitt hem under en kortare period så att ungdomen slipper ryckas upp från gymnasiet som ofta är det enda sociala sammanhang de har. Man gör en konkret skillnad för en annan medmänniska. Fadderhemsverksamheten rör sig om en kort period t.o.m. den 30 juni 2018 och kan maximalt bli aktuell för 170 ungdomar i Uppsala.

För mer information 
Matilde Hardt, kommunikatör telefon: 076-815 85 51 matilde.hardt@uppsalastadsmission.se

Läs mer om Fadderhem

Språk »