Pressmeddelande Uppsala Stadsmission behöver mer kläder till utsatta och hemlösa uppsalabor

IMG_0400

Pressmeddelande 2017-10-25

Söndag 29 oktober avslutas årets Återwin-win-insamling som genomförs av Gränbystaden och Forumgallerian till förmån för Uppsala Stadsmission. Insamlingen innebär att många utsatta människor i Uppsala får varma kläder, någonstans att vara och sysselsättning. Förra året samlade uppsalaborna in 20 ton kläder vilket är drygt hälften av de kläder som kommer in till Stadsmissionens verksamhet under ett år.

Klädinsamlingen bidrar till ett bättre samhälle på många sätt. Varma kläder förmedlas direkt till hemlösa och utsatta människor via Uppsala Stadsmissions sociala arbete som Mikaelsgården och Crossroads. Andra kläder säljs i Stadsmissionens tre butiker och sysselsätter då 80 personer varav hälften av dem får arbetsträning och en fjärdedel som tidigare varit i arbetsträning är anställda. På så sätt leder även insamlingen till fler arbetstillfällen i Uppsala för människor som står långt utanför arbetsmarknaden.

– Det finns ett så stort behov på många plan att det ibland känns övermäktigt, säger Månika Lindahl Tapper som är ansvarig för second hand-verksamheten på Uppsala Stadsmission. Samtidigt innebär varje insats ett steg mot ett drägligare liv för många utsatta i Uppsala. Jag vill särskilt framhäva hur arbetsträningen ger ett sammanhang och trygghet för människor som kanske är svårt sjuka, har ett beroende eller underlättar integrationen för människor som nyligen kommit till Sverige.

I Gåvomottagningen i Librobäck sorteras det insamlade. De 20 ton som samlades in förra året är många lastbilslass och om det skulle vara enbart jeans motsvarar det 40 000 par. Varma jackor, skor och en stor del herrkläder plockas ut eftersom behovet är så stort till framförallt hemlösa. Övriga kläder och saker sorteras för försäljning i Stadsmissionens Second hand-butiker.
– När vi startade samarbetet Återwin-win för fyra år sedan var det framförallt ett initiativ för cirkulär ekonomi, att oönskade kläder ska komma till användning istället för att slängas, säger Erika Wesslén, marknadsansvarig på Atrium Ljungberg. Nu ser vi också att kläderna verkligen kommer till nytta i Stadsmissionens verksamhet. Allra störst är behovet av varma herrkläder som jackor, varma skor och sovsäckar.

För mer information
Månika Lindahl Tapper, ansvarig Uppsala Stadsmissions Second Hand, 070-202 28 43, manika.lindahl-tapper@uppsalastadsmission.se

Kalle Lindgren, kommunikationsstrateg Atrium Ljungberg, 070-341 54 50, kalle.lindgren@al.se

 

Om Återwin-win
Bakom Återwin-win-kampanjen står fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och stadsmissionerna i Stockholm, Skåne och Uppsala. Syftet med Återwin-win är att uppmärksamma stadsmissionernas arbete med och för människor som lever i utsatthet. Genom klädinsamlingen kan fler få möjlighet till arbetsträning, rehabilitering och praktik. Samtidigt är detta ett initiativ för cirkulär ekonomi och att motverka att kläder slängs. Återwin-win-kampanjen pågår den 20–29 oktober. Det är fjärde året i rad som Återwin-win genomförs och hittills har 233 ton kläder samlats in.

Länk: www.återwinwin.se

Om Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission är en idéburen organisation som stödjer och hjälper människor som lever i hemlöshet och utsatthet i Uppsala.

Stadsmissionen erbjuder öppna sociala verksamheter, enskilt stöd, gemenskap och arbetsträning. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter utifrån rådande behov och tillgängliga resurser. Vi arbetar både långsiktigt och med akuta insatser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället.

Om Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och ett tusental personer lever och bor där. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

 

 

 

Språk »