Uppsala, 7 juli 2022

Biståndsministern besöker Uppsala Stadsmission

På måndag den 11 juli besöker Sveriges biståndsminister, Matilda Ernkrans, Uppsala Stadsmission. Ministern är intresserad av hur Stadsmissionen som en idéburen organisation arbetar för att människor som lever i utsatthet får nya möjligheter i livet.

Måndag den 11 juli kl 11.00 besöker biståndsministern Matilda Ernkrans Hantverksslussen, en av flertalet verksamheter som bedrivs av Uppsala Stadsmission.

“Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Jag ser fram emot att besöka Uppsala Stadsmission – det ideella engagemanget spelar en så stor roll för så många människor. Det skapar tillit och trygghet, och för mig som biståndsminister är det också viktigt för att det är arbete som detta som ökar viljan att ge bistånd för att lindra nöd och fattigdom också på andra håll i världen”, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

“Vi välkomnar biståndsministern till Hantverksslussen och vi ser fram emot att få visa hur vi arbetar”, säger Berglind Gudmundsdottir, föreståndare på Hantverksslussen.

Hantverksslussen är ett socialt företag som arbetar med arbetsinriktad rehabilitering och för att skapa fler arbetstillfällen i Uppsala. Vi värdesätter att arbetet får ta tid och växa fram under god gemenskap.

Riksdagen fattade den 2 juni beslut om en ny lag som införs 230101 för att stärka den idéburna välfärden. Den ökar möjligheten för idéburna organisationer att i större omfattning bidra i offentligt upphandlade tjänster.  Stadsmissionen i Uppsala har bl a ett samarbete med Uppsala kommun för arbetsträningsplatser och integrerad beroendebehandling.

“Det handlar om rustande insatser för att förbereda för det kommande arbetslivet. Vi är glada över lagen som införs den 1 januari 2023 och är stolta över att få visa upp vår verksamhet som ger många utsatta en ny chans i livet”, säger Maja Hvarfner, direktor för Uppsala Stadsmission.

För mer information vänligen kontakta:
Ewa Johansson, Kommunikations- och Insamlingschef
Tel: 070-303 10 09, ewa.johansson@uppsalastadsmission.se

Om Uppsala stadsmission
Uppsala Stadsmission arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla. Vi är en ideell förening som arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter efter rådande behov och tillgängliga resurser. Vi på Uppsala stadsmission vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället.