“På Kvinnobyrån får jag och barnen den hjälp vi behöver!”

woman-1043030

”Maria”, ensamstående mamma till fem barn, blev under många år utsatt för både fysiskt och psykiskt våld av barnens pappa och hans manliga vänner. Misshandeln bröt successivt ned henne och blev med tiden en del av vardagen.

– Det är konstigt, efter ett tag tänker du att ”några smällar hit eller dit, är väl inget”. Man får en skev uppfattning om sig själv och man lär sig snabbt att inte lita på någon.

Det psykiska våldet var ofta ännu värre än den fysiska misshandeln berättar Maria:

– Fysiskt våld går över efter du fått en smäll, men det psykiska pågår hela tiden. Du försöker tassa på tå och vet inte hur du ska göra för att undvika det. Du kan aldrig vinna och det spelar ingen roll vad du säger eller gör.

Maria hittade information om Uppsala Stadsmissions stödverksamhet Kvinnobyrån och sökte hjälp, vilket har blivit en vändpunkt i hennes liv. Hon har nu brutit den destruktiva relationen för att börja om på nytt tillsammans med barnen.

Genom individuella stödsamtal på Kvinnobyrån får Maria nu hjälp att bearbeta åren av våld. Hennes 7-åriga dotter får också samtalshjälp för att hantera minnena av det våld hon sett sin mamma utsättas för. Maria har gått Kvinnobyråns föräldrautbildning för att lära sig förstå och hantera sin dotters behov bättre och hon ges också möjlighet att samtala och träffa andra som utsatts för våld. Maria planerar för en bättre framtid för sig och barnen. Och hon känner nu att livet börjar ordna upp sig.

– Jag har idag tak över huvudet och är fri från misshandeln. Det är tufft, men nu börjar jag våga lita mer på mig själv.

 

Våld är så mycket mer än sparkar och slag

Uppsala Stadsmissions verksamhet Kvinnobyrån arbetar med kvinnor och barn som upplevt, eller utsätts för, hot och våld i nära relation.

– Kvinnor som kommer hit kan säga att ”han har åtminstone inte slagit mig”, men ändå är de helt nedbrutna, säger Karolina Carlén, föreståndare för Kvinnobyrån.

Våld kan ta sig många former; fysiskt, psykiskt, materiellt, latent, ekonomiskt, hedersrelaterat och digitalt. Samhället förstår ofta inte vidden av problemet och myndigheter och socialtjänst saknar inte sällan de nödvändiga kunskaper som krävs för att se vad kvinnor utsätts för i nära relationer.

– Ofta får Socialtjänsten andra svar från våldsutsatta kvinnor än vi får, bara för att de ställer fel frågor. För att sedan bearbeta det våld du utsatts för krävs flera insatser och långsiktigt stöd. Det räcker inte med ett 10- tal kuratorsamtal. Många som kommer till oss börjar med en stödinsats för att sedan gå vidare till en annan, berättar Karolina Carlén.

Bidra till vår stödverksamhet gentemot våldsutsatta kvinnor och barn

Allt fler kvinnor och barn i vårt samhälle faller offer för och upplever hot och våld. Var med och hjälp oss arbeta förebyggande för att stoppa våldet och stärk vår förmåga att stötta de människor i utsatthet som behöver det.

Kvinnobyrån är Uppsala Stadsmissions stödverksamhet till kvinnor och barn utsatta för hot och våld i nära relation. Ge ditt stöd till verksamheten genom att swisha till 900 28 25 (märk gärna ditt bidrag “Kvinnobyrån”). Du kan också bidra genom PG 90 02 82-5 eller BG 900-2825.

Tack för ditt bidrag!

Läs mer om Kvinnobyråns verksamhet.

Språk »