Vi är med i Uppsala klimatprotokoll
- för att ta klimatansvar!

Uppsala Stadsmission arbetar dagligen för en klimatmedvetenhet inom organisationen och ett klimatansvar i alla verksamheter. I dag driver vi bland annat verksamheter som återanvänder kläder och prylar samt livsmedelsbutikers matsvinn. Sedan augusti 2018 är vi även medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll.

Nedan följer de klimatutmaningar som vi antagit och som ska vara genomförda senast 2030.

 • När vi handlar el ska vi bara handla el som har miljömärkningen "Bra miljöval" eller som ställer motsvarande krav
 • Våra egna lätta lastbilar ska drivas på fossilfritt och förnybart energi
 • Våra upphandlade transporter med lätta lastbilar ska vara fossilfria och förnybara
 • Våra upphandlade transporter med tunga lastbilar skall vara fossilfria och förnybara
 • Våra egna arbetsmaskiner ska drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2030
 • Våra egna personbilar skall drivas på fossilfri och förnybar energi
 • Alla inrikes tjänsteresor skall vara fossilfria och förnybara.
 • Vi ska underlätta för vår personal att resa fossilfritt och förnybart till och från arbetet.
 • Vi ska underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart till verksamheterna, genom att bland annat tydligt informera om möjligheten att resa kollektivt.
 • Uppsala Stadsmission ska byta ut nedanstående produktgrupper som innehåller fossil plast senast 2020.
  Engångsartiklar, muggar och plastbestick

  Soppåsar och avfallspåsar
  Plasthandskar och förkläden
  Emballage/förpackningar
 • Vi ska endast ha fossilfria investeringar och kapitalplaceringar senast 2020.

LÄS MER OM UPPSALA KLIMATPROTOKOLL PÅ UPPSALA KOMMUNS HEMSIDA

Språk »