Uppsala Stadsmission granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontrolls regler gällande organisationer som innehar 90-konto.Uppsala Stadsmission har ett 90-konto:  90 02 82-5. Uppsala Stadsmission är också medlem i Giva Sverige, och följer dess regelverk för insamling och gåvohantering.