Giva Sveriges Kvalitetskod

Giva Sverige är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.

I enlighet med Giva Sveriges direktiv har Uppsala Stadsmission upprättat en kvalitetskod. Informationen finns sammanställd i dokumentationen nedan: