Bli medlem

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som gärna ser enskilda, organisationer och församlingar som medlemmar. Genom att bli medlem i föreningen stödjer du föreningens ändamål och värdegrund, samt arbetet för ett mänskligare Uppsala för alla. Medlemmarna betalar en årlig avgift för sitt medlemskap och får då inbjudan att delta vid Uppsala Stadsmissions årsmöte.

För att bli medlem gör du så här:

Fyll i ansökan om medlemskap. Betala sedan in medlemsavgiften på:
PG 90 02 82-5 eller BG 900–2825.

Medlemskap
Med ett medlemskap stödjer du organisationens ändamål och verksamhet och inbjuds att delta i arbetet för en mänskligare stad för alla.
Som medlem i föreningen Uppsala Stadsmission:

  • deltar du på årsmötet
  • agerar ambassadör för organisationen
  • bidrar du med din kunskap, ditt engagemang och nätverk för att främja utvecklingen av Uppsala Stadsmissions arbete
  • inbjuds du till olika aktiviteter i Uppsala Stadsmissions regi
  • får du Uppsala Stadsmissions digitala nyhetsbrev till din e-post

Medlemsavgift
Enskild person 500 kr
Organisation/församling 5 000 kr

Stadgar Uppsala Stadsmission
Klicka här för att komma till våra stadgar

Privatperson

Årlig avgift: 500kr

Organisation & församling

Årlig avgift: 5000kr