Fakta om fattigdom och hemlöshet

Det är hög tid att synliggöra fattigdomen och fattigdomens många ansikten. Uppsala Stadsmission möter allt fler människor som behöver få hjälp med det mest akuta som mat, kläder och någonstans att bo.

De ohjälpta medborgarna

Sedan 2013 driver Sveriges Stadsmissioner ett forskningsprojekt tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Forskningen syftar till att kartlägga fattigdomsutvecklingen i Sverige och resultaten publiceras varje år på Internationella Fattigdomsdagen den 17 oktober i Sveriges Stadsmissioners Fattigdomsrapport.

Stadsmissionerna träffar inte alla – men många – av de människor som lever i social och ekonomisk fattigdom. Det som framkommer i stadsmissionernas verksamhet liksom i den forskning som Ersta Sköndal Bräcke Högskola bedriver är att det finns en fattigdom i Sverige, som är osynlig i officiell statistik. Den fattigdomen är påtaglig. Det handlar om människor som kommer till Stadsmissionen för ett mål mat och för att värma sig. Det är människor som inte har någonstans att bo.

Ett exempel är Sara, 50 år, undersköterska som gått in i väggen. Idag lever hon på pengar från vänner och familj, på nätterna sover hon på olika platser. ”Jag har varken pengar på fickan eller ett eget hem. Någonstans måste jag få stöd”, säger Sara som kommer till Uppsala Stadsmissions matkasseutdelning och vår verksamhet Mikaelsgården, för människor i hemlöshet.

Faktum är att det finns människor i Sverige som utan civilsamhällets stöd skulle svälta. Nästan två tredjedelar (2/3) av alla i kartläggningen 200.000 registrerade insatser hos stadsmissionerna ute i landet utgjordes av utdelning av mat eller subvention av mat. Det är den allra vanligaste insatsen. Förra året gjorde Uppsala Stadsmission
40
000 hjälpinsatser där majoriteteten av dessa är mat. Ansökningarna till Stadsmissionens matkasse ökar. Trots denna problematik har regeringen i sin Agenda2030-rapport redovisat att det i Sverige inte finns någon absolut fattigdom i Sverige.

Det stadsmissionerna efterfrågar är en  kartläggning av fattigdomen i Sverige i dess fulla utsträckning och inte enbart utifrån socialtjänstens perspektiv. En kartläggning som kan landa i en fungerande nationell fattigdomsdefinition vilken inte osynliggör allt större grupper.

En sådan skulle leda till att politik, akademi, näringsliv, allmänhet och civilsamhälle talar samma språk och möjliggöra en mer effektiv fattigdomsbekämpning i vårt land.

Läs hela Sveriges stadsmissioners fattigdomsrapport från 2017 här

Socialtjänsten

Statistik och annan information om hemlöshet hittar du på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen är den myndighet som tar fram statistik om hemlöshet i Sverige. På Socialstyrelsen.se hittar du statistik, definitioner av begreppet hemlöshet samt annan fakta.

Kontakta oss

Ring eller mejla oss.
018-56 40 21

Hitta rapporter

Språk »