Ny verksamhet för behandling av spelberoende

2

Uppsala Stadsmission startar under mars en ny verksamhet för att stödja människor som utvecklat ett spelberoende att hitta tillbaka till en fungerande vardag, fri från spel om pengar.

Målet med Uppsala Stadsmissions öppenvårdsbehandling av spelberoende är att deltagarna ska få fungerande strategier för att komma till rätta med problemen, samt de negativa konsekvenser de medför. Läs mer om den nya verksamheten.

Språk »