Uppsala Stadsmission står alltid upp för att på bästa sätt hjälpa de i samhället som har det svårt. Perioder av kris drabbar människor i utsatthet allra värst. Corona-pandemin har under våren ställt oss inför stora utmaningar, men vi har anpassat oss och hållit våra stödverksamheter öppna. Det är vi väldigt stolta över!