Vi arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla

Varje vecka gör vi skillnad för runt 1000 människor i vår närhet. Vi arbetar bland annat med att ge stöd till människor i hemlöshet och missbruk, kvinnor som är våldsutsatta, unga och vuxna i behov av hjälp för att komma tillbaka till arbetsmarknaden samt äldre som lever i ensamhet och utanförskap.

Antalet människor i utsatthet och utanförskap ökar allt mer och vi behöver hitta fler resurser för att kunna nå ut och hjälpa så många som möjligt.

Ditt företag eller organisation kan vara med och bidra med att ge stöd till de Uppsalabor som har det extra tufft.