Starta egen insamling

Här finns några tips om hur du kan göra

Sprid via sociala medier
Nu kan du starta ett eget insamlingsprojekt och sprida bland dina vänner och bekanta via sociala medier. Du skapar ett insamlingsprojekt och bestämmer vilket mål som du vill uppnå under en viss tid. Genom sajten BetterNow kan du starta en egen insamling till förmån för Uppsala Stadsmission.

Klicka vidare på länken så är du snart igång med din insamling
Starta en egen insamling nu!

Samla in pengar via event
Insamling av ekonomiska medel får du gärna starta på eget initiativ. Det kan handla om att sälja hemgjorda bullar, hålla en liten konsert till förmån för Uppsala Stadsmission eller be familj och vänner skänka en gåva i stället för födelsedagspresenter. Det är viktigt att det tydligt framgår i all information att Uppsala Stadsmission inte är arrangör av insamlingen, utan en förmånstagare. Pengarna ni samlar in sätter ni enklast in på pg 90 02 82-5. Ange tydligt vad pengarna kommer ifrån.

Samla in kläder
Privatpersoner och företag kan starta egna klädinsamlingar från t ex vänner eller personal.