Tack för er julgåva!

 

Er gåva ger fler i Uppsala en god jul med värme, trygghet och gemenskap.

Tillsammans för en mänskligare stad!