Fler Fadderhem behövs!

fadderhem-bild4

Fortfarande väntar 70 ensamkommande ungdomar som är i behov av någonstans att bo.

Uppsala Stadsmission har sedan november 2017 fått in 230 anmälningar från ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och är i behov av ett Fadderhem. Anmälningarna fortsätter att strömma in, allteftersom fler och fler fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna av Migrationsverket.

Hittills har drygt sextio familjer i Uppsala registrerat sig som Fadderhem. Vissa av dem har tagit emot fler ungdomar än en, så i dagsläget bor det omkring sjuttio ungdomar hos familjerna. Det finns däremot många fler ungdomar än antal Fadderhem. I januari började vi därför att leta efter alternativa lösningar i form av platser på vandrarhem, villor eller hyreslägenheter. Det resulterade i fem stycken kollektiva boenden, där cirka åttio ungdomar bor.

Idag har Uppsala Stadsmission lyckats ordna omkring 150 platser till ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, siffran är dock en ögonblicksbild och kommer fram till projekttidens slut variera både uppåt och neråt alltefter behov och möjligheter.

Det finns fortfarande många fler ensamkommande ungdomar som är 18 år och som vill bo kvar i Uppsala än vad det finns Fadderhem. Därför behöver vi hjälp från fler uppsalabor som kan tänka sig att bli Fadderhem.

Här kan du läsa mer om Fadderhemsprojeket  

Språk »