Fattigdomen – fortsatt stor utmaning i Sverige

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdsystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är i dag en chimär.  Den 17 oktober, på FN:s Internationella fattigdomsdag, publicerar Sveriges Stadsmissioner för fjärde året i rad sin Fattigdomsrapport.

Fattigdomsrapporten 2018 visar bland annat att över hälften av Stadsmissionernas insatser (56 procent) går till människor som redan får ekonomiskt stöd från de allmänna välfärdssystemen. Trots detta klarar de sig inte. Omkring en tredjedel av alla som får ekonomiskt bistånd får det under lång tid och då är det stöd man får från socialtjänsten långt ifrån tillräckligt. Andra grupper som inte har några andra alternativ än att be civilsamhället om hjälp för att överleva är de som faller mellan stolarna, ”de ohjälpta” och så kallade ”working poor”, människor som trots att de arbetar inte har tillräckligt god ekonomi för att slippa gå hungriga. Och gruppen utsatta medborgare växer

Även i Uppsala är fattigdomen en påtaglig realitet där en ökad utbredning kan skönjas, såväl bland människor som lever under väldigt knappa omständigheter, som bland de personer som helt saknar tak över huvudet. Det handlar inte sällan om människor som välfärdssystemen inte fångar upp och därför hamnar i utanförskap och tvingas till utsatthet på gatan.

Lena är en av många som fallit mellan stolarna i Uppsala. Hon anses för frisk för Bostad först men för sjuk för bostadssocialt kontrakt och lever idag i hemlöshet.

- Som kvinna är det mycket tuffare att vara hemlös än för en man. Du kan bli rånad eller våldtagen. Det är många kvinnor som dessutom tvingas prostituera sig för att överleva, berättar Lena.

 

Läs Sveriges Stadsmissioners pressmeddelande - Ett välfärdssamhälle i förfall

Läs Fattigdomsrapporten 2018 - Välfärdssamhället krackelerar

Läs Lenas berättelse -  "Jag känner mig som en människa här"

Språk »