Om projektet

Avvikande öppettider jul & nyår

Unga i Jobb har stängt 23 december-3 januari

Vad gör vi?

Vi ger stöd till dig med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, i processen att hitta anställning efter fullföljd studieexamen. Genom jobbmatchning arbetar vi med att koppla ihop rekryterande företag med våra unga jobbsökande kandidater.

Unga i jobb är ett initiativ av Uppsala Stadsmission och Stockholms Stadsmission, med finansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att främja migrationens möjligheter genom att matcha arbetsgivares behov av arbetskraft med kompetensen hos unga vuxna som omfattas av gymnasielagen.

I projektet hjälper vi till att matcha ung arbetskraft mot olika arbetsgivare som är i behov av att rekrytera. Våra kandidater är unga vuxna som har tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier, men nu söker jobb. Många står utan kontaktnät i sitt nya land och behöver stöd i att hitta en anställning efter att studierna är klara. Genom projektet får deltagande arbetsgivare hjälp och stöd av en yrkesvägledare genom hela rekryteringsprocessen.

Vilka riktar vi oss till?

Projektet riktar sig till både arbetssökande och arbetsgivare, där ambitionen är att matcha unga vuxna mot företag för praktik eller anställning. Som deltagande arbetsgivare ges man möjlighet att erbjuda det viktiga jobb våra unga kandidater behöver för att kunna bygga en trygg framtid, samtidigt som företaget i sin tur får kompetent, lojal och driven arbetskraft matchad efter sitt behov. Som deltagande arbetsgivare är man också delaktig i att ge de unga vuxna både viktig kunskap om den svenska arbetsmarknaden, samt en ökad social inkludering i samhället.

Vid behov kan Unga i jobb till viss mån hjälpa kandidaterna med kompetensutveckling genom relevanta vidareutbildningar.

Vilka jobb söker våra kandidater?

Våra kandidater läser eller har läst olika utbildningar på gymnasial nivå eller Komvux och söker jobb inom en mängd olika branscher. Majoriteten av kandidaterna läser, eller har läst, yrkesinriktade utbildningar, främst inom följande områden:

 • Vård och omsorg
 • Restaurang och livsmedel
 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • Handel och lager
 • Handel och administration
 • Hotell och turism
 • Fordon och transport
 • El och energi

Hur går matchningen till?

Via Unga i jobb matchas unga vuxna mot arbetsgivarens behov för att erbjudas praktik eller anställning. Matchningen sker utifrån utbildningsinriktning, kompetens, personlighet, drivkrafter och intressen samt de unga kandidaternas egna preferenser och önskemål.

Kandidaterna genomgår ett antal förberedande aktiviteter för att lära sig mer om svensk arbetsmarknad. Detta sker bland annat genom träffar, rådgivning och utbildningstillfällen hos Uppsala Stadsmission. Varje kandidat har en yrkesvägledare från Uppsala Stadsmission som finns till stöd.

Som deltagande arbetsgivare utser man också en mentor, vilken bistår kandidaten med stöd, vägledning och svar på praktiska frågor. Mentorn får i sin tur stöd och vägledning av projektets yrkesvägledare.

Vanliga frågor och svar

Uppsala Stadsmission och Stockholms Stadsmission med stöd från Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF).

 1. Kontakta oss på Unga i jobb så att vi kan diskutera ditt rekryteringsbehov.
 2. Vi matchar behovet mot våra kandidater utifrån flera variabler, så som utbildningsinriktning, erfarenhet och intresse.
 3. Tillsammans med en yrkesvägledare från Unga i jobb får du och kandidaten träffa varandra genom studiebesök på arbetsplatsen.
 4. För att ge dig som arbetsgivare ett bra stöd och god kunskap om målgruppen erbjuder vi utbildning av en mentor, en befintlig medarbetare på arbetsplatsen, som stöttar kandidaten.
 5. Ni skriver kontrakt! Unga i jobb finns med som bollplank och hjälper till att ge information så att anställningen kan nå upp till de krav som finns i enlighet med gymnasielagen. Vi finns också som stöd så länge du som arbetsgivare är i behov av det efter att anställningen är påbörjad.

Ambitionen med projektet är att hitta och matcha kandidaterna med arbetsplatser som erbjuder en anställning som är tillsvidare eller löper över minst två år, från det att Migrationsverket prövar ansökan. Detta på grund av att visstidsanställningar kortare än två år inte godkänns av Migrationsverket. Provanställningar måste övergå i tillsvidareanställning inom de sex månader den unga vuxna har på sig att hitta jobb för att de ska få fortsätta livet i Sverige.
Inom ramen för Unga i Jobb behöver kandidaten även en mentor som tillsammans med en yrkesvägledare hos oss stöttar och guidar den unga vuxna.

Som arbetsgivare får du hjälp och stöd av Unga i jobb genom hela processen. Mentorn på arbetsplatsen får gå en utbildning hos Uppsala Stadsmission. Dels för att få information om vad som kan vara bra att känna till kring målgruppen, dels kunskap som kan vara bra att känna till kopplat till gymnasielagen.

Kort om gymnasielagen

Den 1 juli 2018 trädde den så kallade gymnasielagen, eller nya gymnasielagen, i kraft. Lagen innebär i korthet att ungdomar som tidigare fått, eller annars skulle få, beslut om utvisning fick möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Gymnasielagen innebär att asylsökande unga vuxna kan få permanent uppehållstillstånd efter studierna. Men då krävs det att de inom sex månader hittar en varaktig anställning på minst två år.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida om den nya gymnasielagen.

AMIF

Image of AMIF logo

Vill du få hjälp att söka jobb genom projektet?

Har du uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och behöver stöd att komma in på svenska arbetsmarknaden?
Anmäl dig till projektet genom att maila namn och telefonnummer till oss