Uppsala Stadsmissions estetiska verksamhet 

 

Uppsala Stadsmission har utvecklat en modell för att stödja deltagare i att stegvis närma sig egen försörjning. Våra sociala företag är konstruerade för att använda arbetets aktiviteter som sammanhang och kontext för att stärka den enskilde. 

Genom estetiskt arbete kan deltagaren utveckla färdigheter som leder till ökade förmågor att klara av studier, arbete eller kompetensutvecklade insatser. Estetiskt arbete är ett effektivt sätt för den enskilde att upptäckta sin egen drivkraft som sedan leder till en positiv personlig utveckling.