Livsberättargrupp för äldre

Vill du träffa andra, dela minnen och lyssna till andras? Vill du samtala med andra om livsfrågor? Du är välkommen att delta i Livsberättargruppen. Livsberättargruppen anordnas av Uppsala stadsmission i samarbete med Studieförbundet Sensus och Uppsala stadsbibliotek.

Vi träffas på tisdagar mellan kl. 14 och 16 på Stadsbiblioteket under 10 tillfällen med start den 27:de september, till och med den 29:e november. Gruppen leds av Eila och Einar, utbildade samtalsledare från Uppsala stadsmission.

Inom ramen för Livsberättargruppen samlas vi och berättar om minnen och lyssnar på andras. Vi reflekterar runt vad vi har upplevt och pratar om vad som är viktigt i livet. Livsberättargruppen är en grupp för dig som vill träffa andra, dela minnen och lyssna på andras och tala med andra om existentiella frågor.

I Livsberättargruppen finns möjlighet att tala om alla livets faser och livets stora och små frågor. Utrymme finns för att tala om saker som är ledsamma och sådant som lockar fram glädje. Man delar enbart det man själv vill och som man känner sig trygg på. Livsberättargruppen är inte en terapiform, men en grupp där man träffar andra som levt och gjort livserfarenheter.

Vi träffas 10 gånger i samma grupp och varje tillfälle har en bestämd struktur. Vissa tillfällen har bestämda tema, medan vissa tillfällen väljer vi tema ut ifrån vad vi redan talat om. Exempel på teman vi kan tala om på livsberättargruppen:

  • Hur var det när du började skolan?
  • Vilken musik minns du från din ungdomstid?
  • Vad var ditt första jobb?
  • Vilken relation har du till naturen?
  • Vad har givmildhet betytt i ditt liv?

Varmt välkommet!
Önskar Eila och Einar.

Anmälan till Einar på 070 305 77 25 eller einar.faanes@uppsalastadsmission.se

Uppsala stadsbibliotek, Ljudrummet

Tisdagar 14:00-16:00

Tio tillfällen, 27:e september till 29:e november 2022

Contact and registration

Einar Faanes

Telefon: 070-305 77 25


Help us help more people in exclusion and vulnerability:

Some voices from previous participants in the Livsberättargruppen :

– Jag har egentligen bara en enda samtalspartner och det är brevbäraren. 

"I got a doctor's prescription to talk to someone every day. My voice was disappearing because I'd been quiet for so long.

"It gave me a lot to be part of the group. I haven't wanted to talk about my life before. But now I relieved my heart a little and felt that I am not alone.