Bli delaktiga i att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla

Vi ser gärna långsiktiga samarbeten med företag och organisationer och har skapat fyra stödnivåer beroende på stödets typ och omfattning under ett år. Har ni egna förslag och idéer på korta eller mer tillfälliga samarbeten och insatser, så välkomnar vi givetvis diskussion kring hur vi bäst kan möjliggöra det.

Huvudpartner

100 000 kr+ under ett år

Som Huvudpartner bidrar ni till att vi varje vecka tillsammans kan göra verklig skillnad för människor som lever i utsatthet här i Uppsala.

 • Ett unikt samarbete där vi tillsammans lägger grunden för ett mänskligare samhälle för alla.
 • Ge tillbaka till staden ditt företag verkar i genom bland annat gemensamma aktiviteter.
 • Diplom – Huvudpartner
 • Exponering av företags-/organisationsnamn, med länkad logotyp överst på Uppsala Stadsmissions hemsida
 • Exponering av företags-/organisationslogotyp i Uppsala Stadsmissions verksamhetsberättelse
 • Omnämnande i Uppsala Stadsmissions nyhetsbrev
 • Huvudpartnersymbol att använda i er egen marknadsföring
 • Inbjudan till nätverksträff
 • Volontärinsatser inklusive volontärutbildning för personalen
 • Studiebesök på en verksamhet inom Uppsala Stadsmission
 • Besök hos er med presentation av Uppsala Stadsmissions arbete
 • Inbjudan till att träffa andra företag och organisationer som vi samarbetar med

Partner

50 000 – 99 000 kr under ett år
eller tjänster motsvarande 100 000 – 200 000 kr

Var med och skapa möjligheter till förändring i människors liv. Som Partner samarbetar vi för att göra skillnad i Uppsala.

 • Ett samarbete utifrån era önskemål.
 • Var med i vårt arbete för ett mänskligare samhälle för alla.
 • Diplom – Partner
 • Exponering av företags-/organisationsnamn, med länkad logotyp på Uppsala Stadsmissions hemsida
 • Exponering av företags-/organisationsnamn i Uppsala Stadsmissions verksamhetsberättelse
 • Partnersymbol att använda i er egen marknadsföring
 • Inbjudan till nätverksträff
 • Volontärinsatser inklusive volontärutbildning för personalen
 • Studiebesök på en verksamhet inom Uppsala Stadsmission
 • Besök hos er med presentation av Uppsala Stadsmissions arbete
 • Inbjudan till att träffa andra företag och organisationer som vi samarbetar med

Uppsalavän

20 000 – 49 000 kr under ett år
(eller tjänster motsvarande 50 000 – 100 000 kr)

Som Vän till Uppsala Stadsmission gör ni in en betydande insats för människor i utsatthet.

 • Er gåva bidrar till utdelning av mat, kläder, hygienartiklar och stöd för familjer att ta sig ur fattigdomen.
 • Diplom – Uppsalavän
 • Exponering av företags-/organisationsnamn på Uppsala Stadsmissions hemsida
 • Exponering av företags-/organisationsnamn i Uppsala Stadsmissions verksamhetsberättelse
 • Vänföretag-/Vänorganisationsymbol att använda i er egen marknadsföring
 • Inbjudan till nätverksträff
 • Besök hos er med presentation av Uppsala Stadsmissions arbete
 • Inbjudan till att träffa andra företag och organisationer som vi samarbetar med

Uppsalastödjare

5 000 – 19 000 kr under ett år
(eller tjänster motsvarande 20 000 – 50 000 kr)

Som Uppsalastödjare är ni med bidrar till vårt arbete med mat, värme och gemenskap för människor i utsatthet.

 • 10 000 kronor räcker exempelvis till 400 frukostar för människor i fattigdom.
 • Varje krona gör skillnad.
 • Exponering av företags-/organisationsnamn på Uppsala Stadsmissions hemsida
 • Exponering av företags-/organisationsnamn  i Uppsala Stadsmissions verksamhetsberättelse
 • Inbjudan till att träffa andra företag och organisationer som vi samarbetar med