Kontakta oss för att få stöd eller anmäla dig till grupp

Måndag-fredag: 08.30-16.00

Telefon: 018–16 03 32
Du kan också ringa och skicka SMS till
Mobil: 073-397 60 30

Adress: Kungsgatan 57D
(Busshållplats finns i närområdet)

Sluten grupp för kvinnor med barn

Vår slutna grupp för kvinnor med barn, ger möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

Denna stödgrupp träffas varje måndag kl 17:00 under ledning av leg psykolog/psykoterapeut. Våra samtal berör våldsutsatthetens effekter, både för vuxna och barn, vilket hjälper dig att bearbeta dina erfarenheter och stärka ditt föräldraskap. Efter en inledande gemensam middag, där alla deltagare, barn, volontärer och gruppledare äter tillsammans, sätter vi oss ned och samtalar i grupp. Barnen får under tiden leka tillsammans med våra volontärer.

Start 23 januari. Vi har rullande intag, hör av dig!

Bild på två kvinnor som samtalar vid Kvinnobyrån

Samtalsstöd

Vi erbjuder enskilda samtal med stöd och vägledning utifrån din situation och dina behov.

Samtalen innefattar exempelvis:

  • Kuratorsstöd med fokus på hantering och bearbetning av våldet
  • Stöd i kontakt med myndigheter såsom Socialtjänst, Region Uppsala, Migrationsverket och polis
  • Vägledning gällande t ex vårdnad, umgänge och faderskap
Bild på lekande barn på Kvinnobyrån

Trappansamtal

Vänder sig till barn som varit utsatta för våld i en nära relation. 

Kvinnobyrån erbjuder, i en serie av samtal, stöd till barn från 4 år och uppåt som varit utsatta för våld i en nära relation. Syftet är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta det våld de har varit utsatta för. Samt att hjälpa barnet att göra det som hänt begripligt.

Stödet består av sammanlagt 8-10 samtal, vilka genomförs med upp till en veckas mellanrum och, beroende på barnets ålder, varar i 30–60 minuter.

Här kan du läsa mer om Trappanmodellen. 

Bild på kvinnor i samtal

Föräldrautbildning – Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln hjälper dig bli bättre på att förstå barnets behov och signaler.

Trygghetscirkeln lägger fokus på att skapa kontakt, utveckla föräldra-barnrelationen, samt få en djupare förståelse för barnets behov. Målet är att barnet ska känna sig tryggare i sig självt och kunna stå starkare inför livets utmaningar. Vi vill stödja och uppmuntra dig som förälder, samt förmedla kunskap så att du kan känna dig mer trygg och nöjd i föräldrarollen. Utbildningen sker i en liten grupp, med förutbestämda teman, under åtta tillfällen.

Start 30 mars kl 10.00-12.00, det är åtta tillfällen som leds av Kvinnobyråns föreståndare och kurator.

Här kan du läsa mer om metoden.

Vänta barn utan partner-grupp

Tisdag 7 februari startar vi en ny grupp för dig som väntar barn utan partner.

I vår vänta barn utan partner-grupp erbjuds du att vid tre tillfällen träffa andra i liknande situation. Gruppen leds av våra erfarna barnmorska/kurator Katarina, som går igenom förlossning, första tiden med barnet, amning med mera. Du förbereds inför kommande föräldrarollen samtidigt som du ges tillfälle att knyta kontakter med andra föräldrar.

Start 7 februari kl 13.00-15.00. Gruppen träffas vid tre tillfällen.

Kontakta oss för att få veta mer.

Bild på kvinnor vid matbord

Samtalsgruppen

Sluten samtalsgrupp som leds av vår legitimerade psykolog Mimmie. Syftet med gruppen är att få information och stöd.

Gruppen leds av Mimmie leg. psykolog/med. dr.

I gruppen utforskar vi tillsammans hur våld i nära relation har påverkat och fortsätter att ta plats i ditt liv, trots att du lämnat den som utsatt dig för våld. I gruppen delar vi våra upplevelser och hittar sätt att gå vidare. Innehållet är beskrivande vad gäller effekter av trauma och våld, samt att vi hittar strategier för att öka vårt välbefinnande och självtillit.

Innehållet är inspirerat av traumafokuserad psykologisk behandling.

Maximalt 6 personer och vi träffas 8 gånger, 90 minuter varje gång plus tid för fika.

Start: vecka 5, onsdag 1 februari 13.00-15.00.

Vecka 5-7, 9-12, samt uppföljning v 15.

Uppehåll vecka 8 samt v 13-14.

Bild på skylt till Advokatbyrå

Legal support

Vi samarbetar med Therese Ström Advokatbyrå och Mirlex som ger stöd i juridiska frågeställningar gällande din situation.

Hjälp med juridiska frågor kan erbjudas inom:

Familjerätt – vårdnad, boende, umgänge och underhåll
Migrationsrätt – frågor om uppehållstillstånd på grund av asyl, anknytning, arbetstillstånd men även med svenskt medborgarskap och uppehållsrätt för EES-medborgare.
Ekonomisk familjerätt – bodelning, bouppteckning, boutredning, arvskifte, testamente och gåvohandlingar
Socialrätt – LVU-ärenden och LSS-ärenden
Brottsmål – uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt offentlig försvarare