Inlägg av Annika Stålnacke

Varannan Uppsalabo ger av sin tid

Siffror som SvD tagit fram visar att drygt hälften av Sveriges befolkning ägnar sig åt någon form av ideellt arbete, vilket ger oss en särställning i världen. Fyra av tio svenskar går så långt att de anser att det är moralisk skyldighet att göra frivilliga insatser. Vi har pratat med Karin Ljudén, ny styrelseledamot i […]