Debattartikel i UNT: Bekämpa fattigdomen!

29/12 Debattartikel UNT
Det är dags att Uppsala tar Agenda 2030 första mål på allvar, skriver Margaretha Svensson Paras och Ewa Johansson.

Många som vi möter har varken pengar till julklappar under julgranen eller mat på bordet i slutet av månaden. Julen blir i stället en påminnelse om allt som fattas dem. Mål 1 för Agenda 2030 är att avskaffa all form av fattigdom överallt. För att uppnå målet måste Uppsala kommun agera nu.

Det är dags att sluta blunda för fattigdomen!

Det gäller både den reella och den akuta fattigdomen i Uppsala. Den fattigdomsrapport som Sveriges stadsmissioner tagit fram i år tillsammans med Ersta Sköndal Högskola visar att så mycket som två tredjedelar (62 procent) av 200 000 grundläggande insatser som stadsmissionerna gör handlar om det allra mest grundläggande att mätta hunger.

Samma sak gäller Uppsala Stadsmissions 40 000 hjälpinsatser där över hälften av dessa rör hantering av mat och matutdelning.

Detta blev ännu mer tydligt för Uppsala Stadsmission när vi för ett år sedan startade verksamheten Stadsmissionens matkasse för människor i ekonomisk utsatthet.

Vi hade under en längre tid sett ett ökat behov i flera verksamheter för människor som behövde hjälp med att få mat på bordet i slutet av månaden.

Majoriteten av dessa var inte hemlösa utan hade en boendelösning som krävde högre hyra per månad än hushållet egentligen klarade av. Flera av de hushåll som i dag får matkassen är barnfamiljer med svag ekonomi där en eller två personer får någon form av ekonomiskt stöd och som utan hjälp riskerar att hamna i hemlöshet.

Det totala antalet familjer/individer som får ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun (inte inräknat flyktingar) är 3 138, av dessa är 843 hushåll med barn. De som har en inkomst på mindre än 8 700 kronor efter skatt kan ansöka om Stadsmissionens matkasse.

Matkassen är för många en ovärderlig hjälp i vardagen eftersom den förbättrar hushållsekonomin och därmed minskar stressen för en familj som lever i ekonomisk utsatthet.

Vår ambition när vi startade matkassen var att lyckas hantera femtio matkasseprenumeranter. Men redan första veckan strömmade ansökningarna in och vi fick snabbt höja ambitionsmålet till etthundra. I dag har vi över hundrafemtio prenumeranter. Vi vet att behovet fortfarande är stort, vi får omkring tio nya förfrågningar per vecka.

Vår ambition är därför att kunna utöka verksamheten samt ta emot flera ansökningar. Men för att lyckas är det absolut nödvändigt med mer stöd från Uppsala kommun, näringsliv, övriga organisationer och enskilda personer.

Vi kan även se behovet av att starta en Matmission.

En butik som hanterar de kommersiella matbutikernas matsvinn och där människor som redan finns i våra verksamheter samt andra kan handla antingen kostnadsfritt med subvention eller till reducerat pris. Uppsala Stadsmission anser det vara en mänsklig rättighet att få äta sig mätt.

Det är först när människan har sina grundläggande behov tillgodosedda (som mat, värme och vila) som hen kan ta itu med det som står i vägen för att livet ska bli lättare att leva.

Vi måste på allvar bekämpa fattigdomen i vår stad! Om även Uppsala kommun ska uppnå Agenda 2030 mål 1, ”Ingen fattigdom”, är det hög tid att agera nu.

Hälften av Sveriges befolkning anser redan att fattigdomen är ett ganska eller mycket stort samhällsproblem, enligt en Sifomätning.

Vi uppmanar därför Uppsala kommun och näringslivet att föra samtal och dialog med civilsamhället i hur vi kan göra Uppsala till en mänskligare stad.

Vi behöver ta ett gemensamt ansvar: myndigheter, civilsamhälle, invånare och näringsliv. Samhällsutvecklingen påverkas negativt av att fler hamnar i utsatthet. Därför slår vi larm nu eftersom vi ser många som har det väldigt svårt och riskerar att hamna i akut social och ekonomisk utsatthet.

Vi behöver vända på detta nu.

Uppsala Stadsmission kräver:

• att Uppsala kommun tar Agenda 2030 mål 1 på allvar, det vill säga avskaffar all form av fattigdom,.

• att Uppsala kommun i samarbete med civilsamhället kartlägger fattigdomen i Uppsala och

• att Uppsala kommun kommer med konkreta förslag hur fattigdomen kan förebyggas i vår stad.

Margaretha Svensson Paras

verksamhetschef på Uppsala Stadsmission

Ewa Johansson

insamlingsansvarig och projektledare för Stadsmissionens matkasse

Läs artikeln i Upsala Nya tidning

Språk »