Valet 2018: Människor utan fast adress riskerar att bli utan röstkort. Lyssna till en röst du annars inte skulle ha hört.

Borttappade röster. Den 9 september är det val. Det är då människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla. Mitt i bland oss lever människor som  på papperet har rätten att vara med och bestämma vem som skall styra det här landet, men som i praktiken är utestängda från att delta i demokratin.

Det är de som ingen lyssnar på, de som ingen är intresserade av att rikta sitt budskap mot och som inte har någon brevlåda där de kan hämta sitt röstkort.

Därför genomför Sveriges Stadsmissioner i samband med valrörelsen 2018 kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, ensamma och som helt enkelt inte orkar. Vi gör det för att få politiker på alla nivåer att lyssna på dem som annars aldrig hörs. För att få dem att förstå hur allvarlig den växande hemlösheten i vårt land är och hur den drabbar enskilda människor på flera olika sätt. Vi gör det för att demokratin tillhör oss alla. 

Genom initiativet Borttappade röster kan du vara med och uppmärksamma problemet samt påverka våra politiker att prioritera frågan. Hjälp oss sprida rösterna.

Språk »