Öppenvårdsbehandling

I vår öppenvårdsbehanding kombinerar vi arbete och rehabilitering för att bryta beroende och öka möjligheterna till en återkomst till arbetsmarknaden. 

Stadsmissionens Gåvomottagning

Missbruk och beroende är komplexa sjukdomar där återfall oftast är att räkna med. Ett nytt sätt att leva behöver växa fram efter den initiala behandling och arbete är en viktig del av detta. Arbete är avgörande för integration och stabilitet efter behandling där arbetsintegrerade sociala företag spelar en viktig roll.

I Sverige finns för närvarande inga sociala företag som integrerar öppenvård och arbetsinriktad rehabilitering. Genom att kombinera öppenvårdsbehandling och socialt företagande kan stöd ges till människor att skapa nya relationer, bryta beroenden, utveckla strategier för affektreglering, samt påbörja en resa mot egen försörjning. Detta för att försäkra en grund för fortsatt nykterhet och samhällsintegration.

Arbete är en viktig del av den sociala kontexten och därmed en viktig arena för att skapa nya relationer och ett nytt alkohol drog-fritt sammanhang. En framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering leder till att människor förbereder sig för ett framtida arbete och fungerande relationer. Stöd behövs för att navigera i livet efter missbruk och den psykisk ohälsa som kan finnas kvar. En snabb insats vid återfall måste kunna aktiveras. En smidig övergång från öppenvård till arbetsinriktad rehabilitering kan motverka att människor går från vård till vård.

I vår Öppenvårdsbehandling ges istället gradvisa förutsättningar att klara sig själva, självförtroendet för den enskilde växer och samhällets kostnader minskar.

Ja, jag vill prenumerera på Uppsala Stadsmissions nyhetsbrev!

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Behövs just nu

Lättkörd sittvagn

Crossroads behöver en lättkörd sittvagn. Om du har möjlighet att skänka en vagn ring direkt till Crossrads på telefonnummer 076-145 80 10. Tack för ditt stöd!

AKRYLFÄRG, PAPPER OCH STAFFLIER

Vi behöver akrylfärg, penslar, papper, dukar och stafflier till vår öppna verksamhet för hemlösa och socialt utsatta. Ring till Mikaelsgården på 018-56 40 36

PINGISRACKET, BOLL OCH NÄT

Vi behöver pingisracket, boll och nät till vårt boende för ensamkommande barn och unga.

BARNVAGNAR OCH SOVSÄCKAR

Vi behöver Barnvagnar och Sovsäckar till vår öppna verksamhet Crossroads för utsatta EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Kontakta Crossroads på 073–612 74 63

PÄRLOR OCH TRÅDAR

Vi vill gärna ha material för att tillverka smycken på Crossroads. Har du pärlor, kulor eller liknande som du kan ge bort? Ring till Crossroads på 073-612 74 63