Vi behöver anteckningsblock och pennor

Vi behöver anteckningsblock och pennor till vår öppna verksamhet Crossroads för utsatta EU-migranter och tredjelandsmedborgare.

Kontakta Crossroads på 073–612 74 63

Crossroads öppettider
måndag – fredag kl 8-12.30, bokade besök på eftermiddagen.
Uppsökande verksamhet under eftermiddagen.

Kontaktuppgifter
Telefon: 073–612 74 63
Adress: Seminariegatan 30 D